Ưu Đãi Vàng Khi Mua Samsung Galaxy

Ưu Đãi Vàng Khi Mua Samsung Galaxy
Samsung Galaxy A7 2017 32GB (Vàng) - Hãng phân phối chính thức
₫ 9.990.000
₫ 7.290.000
Không cần nhập mã
Samsung Galaxy S8 (Xanh) - Hãng Phân phối chính thức.
₫ 18.490.000
Không cần nhập mã
Samsung Galaxy J7 Prime 32GB RAM 3GB (Xanh bạc) - Hãng phân phối chính thức
₫ 5.490.000
₫ 5.160.100
Không cần nhập mã
Galaxy Samsung - Ưu đãi vàng
Không cần nhập mã